Berättelse om fisk-afwel i floder och insjöar

Författare
Henri Milne-Edwards
(Afgifwen till franska ministern för åkerbruk och handel af Milne-Edvards Öfwersättning.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Isaac Marcus 1851 Sverige, Stockholm 16 sidor. 8:o