Berättelse om slaget vid Leipzig den 16, 17, 18 och 19 oct. 1813. Af Carl Akrell. Stockholm, tryckt hos direct. Henr. A. Nordström, 1814

Författare
Carl Fredrik Akrell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1814 Sverige, Stockholm 24 sidor.; [1] pl. =(s. 23/24 blank)=. 8:o.