Berättelser af Johanna Schopenhauer. Öfwersättning. Första delen

Författare
Johanna Schopenhauer
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1826 Sverige, Stockholm, tryckt i kongl. ordens-boktryckeriet 1826 154 sidor.