Berättelser från Torsvi

Författare
(Skriften framtagen av "Torsvi förr"-gruppen)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kerstin Lindberg 2012 Sverige, Enköping 126 sidor. : ill. 30 cm 978-91-633-9869-8