Berättelser och skisser i urval och öfversättning samt med en inledning om hans författarskap af Tor Hedberg. Stockholm, Albert Bonnier, 1893

Författare
Guy de Maupassant
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1893 Sverige, Stockholm 268 sidor. 12:o