Berättelser ur Göteborgs historia 1, Göteborgs äldsta historia

Författare
Hugo Fröding
(Af H. Fröding.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wald. Zachrisson 1908 Sverige, Göteborg vi, 366 sidor illustrationer