Berättelser ur Göteborgs historia 3, Under frihetstiden

Författare
Hugo Fröding
(Af H. Fröding.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1919 Sverige, Göteborg 380 sidor illustrationer