Berättelser ur Göteborgs historia 3, Under frihetstiden

Författare
Hugo Fröding
(Af H. Fröding.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1919 Sverige, Göteborg 380 sidor illustrationer
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan