Berättelser ur Stora Kopparbergets historia H. 1

Författare
Johan Lidén
(Af Johan Lidén utg. med företal och anmärkningar af Ehrenfried Billengren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utg. 1883 Sverige, Falun vii, 34 sidor.