Berättelser ur svenska historien 7, Carl XII

Författare
Carl Georg Starbäck
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Beijer 1902 Sverige, Stockholm 432, iv sidor. : ill.
Beijer 1892 Sverige, Stockholm 432 sidor.
Beijer 1886 Sverige, Stockholm 432 sidor.