Berättelser ur svenska historien Bd 11, Oscar I = Carl XV = Oscar II

Författare
Carl Georg Starbäck
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Beijer 1886 Sverige, Stockholm 364 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan