Berättelser ur svenska historien Bd 1, 1, Sagoåldern = Medeltiden, Till Kalmar-unionen

Författare
Carl Georg Starbäck
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Beijer 1885 Sverige, Stockholm 796 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan