Berättelser ur svenska historien Bd 2, Inledning till medeltiden

Författare
Carl Georg Starbäck
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1867 Sverige, Stockholm
Föreningens boktryckeri 1860 Sverige, Norrköping 385 sidor.