Berättelser ur svenska historien bd 3, Medeltiden

Författare
Carl Georg Starbäck
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1869 Sverige, Stockholm
1861 Sverige, Stockholm 365 sidor.