Berömda konstnärer - Kortfattade levnadsbeskrivningar jämte ett urval avbildningar av deras förnämsta verk

Författare
Oscar Antonsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gen.-stab. lit. anst 1930 Sverige, Sthlm 15 sidor. med bilder och text i konvolut