Berömda tyska berättare

Författare
(I urval av Johannes Edfelt.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Prisma, Seelig, Tryckindustri 1966 Sverige, Stockholm, Solna 156 sidor.