Berättelse till de år 1847 sammankallade arméns herrar fullmäktige, angående förvaltningen af Arméns accords-amorterings-fond

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1847 Sverige, Stockholm 8, 8 sidor.