Berättelser om småländska designmöbler 1900-1999

Författare
(Redaktör: Johan Sjöberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
People & Stories 2023 Sverige, Jönköping 415 sidor illustrationer 25 cm 978-91-987846-1-9