Bergman om Bergman - en interviewbog red. af Stig Björkman, Torsten Manns og Jonas Sima

Författare
Ingmar Bergman
(På dansk ved Claus Hesselberg)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rhodos 1971 Danmark, København 277 sidor., [16] pl.-bl. : ill 87-7496-277-9