Bergs prästgård under 1690-talet

Författare
Pehr Gunnar Vejde
(P. G. Vejde)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bergs hembygdsförening 1951 Sverige, Lammhult S. 2-3 : ill.