Bergtäkt Tumbäck - arkeologisk utredning etapp 1 inför utvidgning av bergtäkt inom fastigheten Tumbäck 1:5, Gustav Adolf socken i Habo kommun, Jönköpings län

Författare
Fredrik Engman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jönköpings läns museum cop. 2015 Sverige, Jönköping 12 sidor. : ill.