Bergtagen - roman

Författare
Rosa Fitinghoff
(Rosa Fittinghoff)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Saxon & Lindström 1938 Sverige, Stockholm 272 sidor.