Bergtrollen, en sann berättelse af Ch. H. Spiess. Öfwersättning. Stockholm, tryckt hos C.F. Marquard, 1799

Författare
Christian Heinrich Spiess
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1799 Sverige, Stockholm [02] , 102 sidor. 8:o.