Berliner Republik

Författare
Carl Tham
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Atlas 2014 Sverige 978-91-7389-853-9
Atlas, Scandbook 2011 Sverige, Stockholm, Falun 352 sidor. 18 cm 978-91-7389-395-4
Atlas 2007 Sverige, Stockholm, Finland 282 sidor. 22 cm 978-91-7389-316-9