Casting Light in Glass - Bertil Vallien

Författare
Bertil Vallien
(Bertil Vallien.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Eretz Israel Museum 1999 Israel, Tel Aviv 34, 60 sidor. ill. i färg 29 cm