Besk brygd - betraktelser

Författare
Mirjam Tuominen
(Mirjam Tuominen med ett efterord av Tuva Korsström.)
Genre
Uppsats, Essäer
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Eskaton, Eskaton, Holmbergs cop. 2016 Sverige, Malmö, Malmö, Malmö 113 sidor 17 cm 978-91-982076-2-0
Söderström 1947 Finland, Helsingfors 135 sidor.
Söderström & C:o Förlagsaktiebolag 1947 Finland, Helsingfors 135 sidor.
Söderström 1944 Finland, Helsingfors 157 135 sidor.