Beskattningen av vissa naturaförmåner

Författare
Kerstin Blom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms universitet. Juridiska fakulteten 1986 Sverige 58 sidor.