Beskrifning öfver Hardemo och Hackvads socknar i Örebro län

Författare
Erik Bergsten
(Af Er. Bergsten.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hörberg 1850 Sverige, Stockholm 24 sidor.