Beskrifning öfver Styrnäs socken i Ångermanland

Författare
Carl Georg Colleen
(Af C. G. Colleen jämte anmärkningar och tillägg af J. Nordlander.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ljus 1909 Sverige, Stockholm 74 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan