Beskrifning öfver Sveriges rike Bd 1. H. 3, Beskrifning öfver Upsala län

Författare
Wilhelm Tham
(Af Wilh. Tham.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
C. A. Bagge 1850 Sverige, Stockholm 216 sidor.
Bagge 1850 Sverige, Stockholm [4], 216 sidor.
Bagge 1849 Sverige, Stockholm 148 sidor.