Beskrifning öfver Sveriges rike Bd 1. H. 4, Beskrifning öfver Stockholms län

Författare
Wilhelm Tham
(Wilh. Tham.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1850 Sverige, Stockholm 340, viii sidor.
Bagge 1850 Sverige, Stockholm [4], 340, viii sidor. 8:o