Beskrifning öfver Wermskogs socken i Wermelands län

Författare
Peter Ivan Warberg
(Af P.I. Warberg utgiven av John Engvall med förord och tillägg av utgivaren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Värmskogs fornminnes- och hembygdsförening 1956 Sverige, Värmskog 52 sidor. : ill.