Beskrifning öfver den af P.G.Sundius år 1873 upprättade och af stadsfullmäktige gillade kartan för reglering och utvidgning af Sundsvalls stad

Författare
Peter Georg Sundius
(På grund af stadsfullmäktiges beslut sammanfattad af P.G. Sundius)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1873 Sverige, Sundsvall