Beskrifning öfwer Hardemo socken uti Nerike. En af Örebro läns kongl. hushållningssällskap med högsta priset år 1814 belönt skrift. Af Gustaf Bernhardt. Med en charta. Strengnäs, tryckt hos Carl Erik Ekmarck, 1818

Författare
Gustaf Bernhardt
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Ekmark 1818 Sverige, Strängnäs [02] , 52 sidor.; [1] rättelsebl., [1] pl. 8:o.