Beskrifning öfwer Wårdinge socken i Stockholms län och Södermanland; med strödda economiska anteckningar, twänne tabeller och en charta. Till förmån för en blifwande underwisnings-anstalt för allmogens barn i denna socken. Af P. Sahlström - Strengnäs, tryckt hos Carl Erik Ekmarck, 1825

Författare
Per Sahlström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ekmark 1825 Sverige, Strängnäs, Strengnäs [04] , 56 sidor. =(s. 49-56 opag., 55 rättelser)=; [1] vikt karta & omsl. 8:o.