Beskrifning till kartan öfver Hardemo härad af år 1868, Örebro län

Författare
(Upprättad i Rikets ekonomiska karteverk)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1868 Sverige, Stockholm 13 sidor.