Beskrivning över staden Trosa

Författare
Abraham Abrahamsson Hülphers
(Abraham Abrahamsson Hülphers Omarb. från orig.-uppl. och försedd med biografi över förf. av Ivar Nilsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ivar Nilsson, Trosa tryckeri 1923 Sverige, Trosa, Trosa 35 sidor. på bättre papper: 36 sidor. 22 cm (8:o)