Beskrivning av sjukdomsbördan i en befolkning med hjälp av patientbaserad gruppering

Författare
Lennart Carlsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nordiska hälsovårdshögsk. 2002 Sverige, Göteborg 58 sidor. 91-89479-80-7