Beskrivning till berggrundskarta över Stockholmstrakten

Författare
Nils Sundius
(N. Sundius)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1948 Sverige, Stockholm 98 sidor. : ill.