Beslutet som fattades - planering av nytt huvudbibliotek i Vetlanda

Författare
Ann-Charlotte Krantz
(Ann-Charlotte Krantz, Cecilia Wikby)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1983 Sverige, Borås 31 sidor.