Bestämmelser och ordningsregler hos till Sveriges verkstadsförening anslutna verkstäder om påföljder för underlåtet iakttagande af arbetstider och kontrollföreskrifter

Författare
Sveriges Verkstadsförening
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1917 Sverige, Stockholm