Bestämning av mekaniska egenskaper vid höga temperaturer - NUTEK-utredning 1991

Författare
Lennart Carlsson
(Lennart Carlsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Swedish National Testing and Research Institute (SP 1991 Sverige, Borås 20 sidor.