Bestämning av vägkonstruktioners egenskaper genom upprepad belastning

Författare
Olle Andersson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1970 Sverige 32 sidor.
1970 Sverige, Stockholm 35 sidor.