Besvär över lärarkollegiets vid Karolinska institutet förslag beträffande återbesättande av den efter professor Jacobæus lediga professuren i medicin

Författare
Erik Ask-Upmark
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1940 Sverige, Lund 32 sidor.