Frihetsstraffkommitténs betänkande

Författare
Finland
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1969, tr. 1970 Finland, Helsingfors 82 sidor.
1967 Finland, Helsingfors [4], 51 sidor.