Beth & Susan D. 1

Författare
Lesley. Pearse
(Leslie Pearse översättning: Birgitta Karlström)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Richter 2003 Sverige, Malmö 253 sidor. 23 cm 91-7711-447-7