Betingelser för mögelpåväxt på trä - klimatkammarstudier

Författare
Nils Hallenberg
(Nils Hallenberg, Elisabeth Gilert)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens provningsanstalt (SP) 1988 Sverige, Borås 65 sidor. : ill. 91-7848-142-2