Betongelement för bostadshus

Författare
Åke Fröroth
(Åke Fröroth och Göran Hellsten.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Trycksaker 1965 Sverige, Stockholm, Norrköping 8 sidor. ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan