Betongmassa med jordfuktig konsistens - konsistensmätning och tillverkning av provkroppar

Författare
Göran Dahl
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Cement- och betonginst. 1974 Sverige, Stockholm 2 sidor. : ill.