Betragtelse på Palm-söndagen, öfwer Herrens nattward

Författare
Johan Tybeck
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1834 Sverige, Wadstena, tryckt hos And. Gust Öbom, 1834 26 sidor. 8:o